MAHASISWA LULUS TIDAK TEPAT WAKTU
PRODI DESAIN INTERIOR
TAHUN : 2020
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 06150112 Rizki Nurindra P 2020-04-23 150 2,80 2006 14 Th. Ahmad Fajar Ariyanto, S.Sn., M.Sn.
2 11150104 Paku Sadewa 2020-08-28 143 2,61 2011 9 Th. Agung Purnomo, S.Sn., M.Sn
3 11150113 Dwiki Yudhistira Ryadi 2020-01-16 144 3,03 2011 9 Th. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
4 11150116 Suyanto 2020-02-04 144 3,32 2011 9 Th. Agung Purnomo, S.Sn., M.Sn
5 11150120 Luqman Khoirudin 2020-01-14 144 2,88 2011 9 Th. Agung Purnomo, S.Sn., M.Sn
6 13150104 Bayu Aji Gumawang 2020-09-29 138 3,17 2013 7 Th. Raden Ersnathan Budi Prasetyo, S.Sn., M.Sn
7 13150105 Najib Aljabar Ulum 2020-10-13 138 3,33 2013 7 Th. Raden Ersnathan Budi Prasetyo, S.Sn., M.Sn
8 13150106 Maret Purnama Wulandari 2020-08-13 144 3,48 2013 7 Th. Raden Ersnathan Budi Prasetyo, S.Sn., M.Sn
9 13150115 Zen Saiful Aziz 2020-04-06 138 3,37 2013 7 Th. Putri Sekar Hapsari, S.Sn., M.A.
10 13150117 Eko Prihatin 2020-12-18 144 3,40 2013 7 Th. Putri Sekar Hapsari, S.Sn., M.A.
11 13150120 Diana Lestari 2020-12-17 144 3,49 2013 7 Th. Putri Sekar Hapsari, S.Sn., M.A.
12 13150125 Muthiah Anas Salma 2020-04-17 144 3,45 2013 7 Th. Sumarno, S.Sn., M.A
13 13150127 Andra Susilo 2020-03-16 144 3,29 2013 7 Th. Sumarno, S.Sn., M.A
14 14150105 Marine Cristiana Tirta 2020-06-19 144 3,48 2014 6 Th. Dr. Sri Hesti Heriwati, M.Hum
15 14150106 Notiari Ramadhan Alamnor 2020-12-10 144 3,29 2014 6 Th. Dr. Sri Hesti Heriwati, M.Hum
16 14150111 Erika Sabatini Ayuning Prabhawaty 2020-02-07 144 3,55 2014 6 Th. Dr. Sri Hesti Heriwati, M.Hum
17 14150112 Oktavia Ayu Noor Hanifah 2020-03-18 144 3,35 2014 6 Th. Dr. Sri Hesti Heriwati, M.Hum
18 14150120 Muti Rahma Sari 2020-09-22 147 3,43 2014 6 Th. Ir. Tri Prasetya Utomo, M.Sn
19 14150121 Hasan Nur Rohim 2020-01-24 144 3,36 2014 6 Th. Ir. Tri Prasetya Utomo, M.Sn
20 14150138 Kuncoro Adi Saputro 2020-02-07 144 3,24 2014 6 Th. Indarto, S.Sn., M.Sn
21 14150143 Andreas Januar Sutrisno 2020-02-06 144 3,39 2014 6 Th. Indarto, S.Sn., M.Sn